Medlemskap

Medlemskap og priser i Ålesund Golfklubb

I ÅGK har vi et sterkt fokus på å fremme golf som en sunn og livslang aktivitet og idrett for alle. Med nær 1000 medlemmer, i alle aldre, er Ålesund Golfklubb en av de største aktivitets- og fritidsklubbene i regionen. Vi har et stort spenn i medlemmer; helt fra barn i 4 årsalderen til seniorer på nærmere 90.


Golf for alle
Den viktigste faktoren for å trives avhenger av at vi som klubb bidrar til å legge til rette for et godt og utviklende miljø. Å skape tilhørighet er for oss en nøkkelverdi. Derfor kan du hos oss ta del i ulike grupper, hvor du som golfspiller møter “likesinnede” både med tanke på nivå og ambisjon. Se våre ulike grupper

Ønsker du å prøve golf?
Om du ønsker å bare prøve golf så er drivingrangen på Solnør og på Moa åpen for alle. Vi kan være behjelpelig med lån av utstyr i klubbhuset på Solnør. 

Kom i gang
For deg som ønsker å begynne med golf, så anbefaler vi et Veien-til-golf kurs (VTG-kurs). Her gis en grunnleggende innføring i golfen, og du blir gjennom kurset klar til spill på banene. VTG-kurs inkluderer medlemskap og fritt spill på banene på Solnør og Moa ut sesongen.

Et medlemskap i klubben gir rettigheter til spill på banene og gjelder per kalenderår.
Ålesund Golfklubb tilbyr følgende medlemskap:

 

MEDLEMSKATEGORI

ÅRSKONTINGENT 

MND.BETALING (12 termin)*

Hovedmedlem

Kr. 7.000

Kr. 605

Unge voksne 26-34 år

Kr. 5.000

Kr. 440

Ungdom 20-25 år

Kr. 3.600

Kr. 320

Ektefelle/samboer

Kr. 6.000

Kr. 520

Student/militær

Kr. 3.600

Kr. 320

Junior 13-19 år

Kr. 2.150

Kr. 200

Junior 7-12 år

Kr. 1.300

-

Junior 0-6 år

Kr. 220

-

Familiemedlemskap

Kr. 14.000

Kr. 1.190

Moa-medlemskap

Kr. 2.500

Kr. 230

VTG-kurs inkl. medlemskap 20 år +

Kr. 3.600

Kr. 320

VTG-kurs inkl. medlemskap 13-19 år

Kr. 2.600

Kr. 240

VTG medlem 2. år

Kr. 4.600

Kr. 400

Fjernmedlem

Kr. 999

-

Passiv/støttemedlem

Kr. 1.200

* Ved månedlig betaling gjelder oppgitt beløp for 12 terminer (januar-desember). Første faktura vil dermed være noe høyere ved innmelding etter januar måned. 
 

Nytt medlem
For medlemskap kreves gjennomført golfkurs (VTG – Veien til golf). Dersom du tidligere er registrert i Golfbox, vil vi normalt finne deg ved søk på fødselsdato eller tidligere medlemsnummer, og ditt medlemskap vil kunne gjenopprettes. 

Ved innmelding, fyll ut innmeldingsskjemaet nederst på denne siden.

Hovedmedlem
Full spillerett på Moa Golfbane og Solnør Gaard Golfbane.

Unge voksne 26-34 år
Full spillerett på Moa Golfbane og Solnør Gaard Golfbane.

Ungdom 20-25 år
Full spillerett på Moa Golfbane og Solnør Gaard Golfbane.

Junior
Full spillerett på Moa Golfbane og Solnør Gaard Golfbane.

Student/militær
Full spillerett på Moa Golfbane og Solnør Gaard Golfbane. Må levere gyldig studentbevis som viser at man er heltidstudent eller vernepliktbevis innen 1. mars hvert år. 

Ektefelle/samboer
Ektefelle/samboer av hovedmedlem kan meldes inn i denne medlemskategorien.
Full spillerett på Moa Golfbane og Solnør Gaard Golfbane.

VTG 1. år
VTG-kurs inkludert medlemskap med full spillerett på Moa Golfbane og Solnør Gaard Golfbane for det inneværende året.

VTG 2. år
For de som gjennomførte VTG-kurs året før.
Full spillerett på Moa Golfbane og Solnør Gaard Golfbane.

Familiemedlemskap
Barn under 19 år med samme bostedsadresse inngår når foreldrene er fullt medlem. 
Full spillerett på Moa Golfbane og Solnør Gaard Golfbane.

Fjernmedlemskap
Gjelder for de som har bostedsadresse utenfor kommunene: Ålesund, Haram, Giske, Sula, Sykkylven, Stranda og Fjord.
Greenfee Solnør Gaard Golfbane:
18 hull: kr. 350.
9 hull: kr. 250.

Moamedlemskap
Fritt spill på Moa Golfbane.
Greenfee på Solnør Gaard Golfbane:
18 hull: kr. 350.
9 hull: kr. 250.

Greenfee
Greenfee for spill på Solnør Gaard Golfbane:
18 hull: kr. 500.
9 hull: kr 300.

*Juniorer spiller til halv pris.


Viktig!
Eventuell endring eller utmelding av medlemskapet må skje skriftlig per e-post innen utløpet av året (31.desember) for å unngå innkreving av kontingent for påfølgende år.Skjema for innmelding:

  • Hvilken klubb?
    Vil du ha Ålesund Golfklubb som hjemmeklubb?
  • Sted:
    År:
  • Vennligst skriv inn tallrekken under med kun siffer:
    to  seks  tre  fire:
  • Når du sender inn skjemaet vil du motta en automatisk bekreftelse på e-post på din innmelding. Om du ikke mottar en slik e-post, vennligst ta kontakt med klubben.