Medlemskap

Medlemskap og priser i Ålesund golfklubb

I ÅGK har vi et sterkt fokus på å fremme golf som en sunn og livslang aktivitet og idrett for alle. Med nær 1000 medlemmer, i alle aldre, er Ålesund Golfklubb en av de største aktivitets- og fritidsklubbene i regionen. Vi har et stort spenn i medlemmer; helt fra barn i 4 årsalderen til seniorer på nærmere 90.


Golf for alle
Den viktigste faktoren for å trives avhenger av at vi som klubb bidrar til å legge til rette for et godt og utviklende miljø. Å skape tilhørighet er for oss en nøkkelverdi. Derfor kan du hos oss ta del i ulike grupper, hvor du som golfspiller møter “likesinnede” både med tanke på nivå og ambisjon. Se våre ulike grupper

Ønsker du å prøve golf?
Om du ønsker å bare prøve golf så er drivingrangen på Solnør og på Moa åpen for alle. Vi kan være behjelpelig med lån av utstyr i klubbhuset på Solnør. 

Kom i gang
For deg som ønsker å begynne med golf, så anbefaler vi et Veien-til-golf kurs (VTG-kurs). Her gis en grunnleggende innføring i golfen, og du blir gjennom kurset klar til spill på banene. Når du gjennomfører et VTG-kurs får du spille fritt på banene på Solnør og Moa ut sesongen.

Et medlemskap i klubben gir rettigheter til spill på banene. For nye medlemmer er den enkleste og rimeligste veien til å komme i gang å tegne et prøvemedlemskap. Ålesund Golfklubb tilbyr følgende medlemskap:

 

MEDLEMSKATEGORI

ÅRSKONTINGENT 

MND.BETALING

Hovedmedlem

Kr. 6.300

Kr. 575

Unge voksne 26-34 år

Kr. 4.300

Kr. 400

Ungdom 20-25 år

Kr. 3.200

Kr. 310

Ektefelle/samboer

Kr. 5.200

Kr. 480

Student/militær

Kr. 3.200

Kr. 310

Junior 13-19 år

Kr. 2.000

Kr. 210

Junior 7-12 år

Kr. 1.200

-

Junior 0-6 år

Kr. 200

-

Familiemedlemskap

Kr. 11.600

Kr. 1.010

Moa-medlemskap

Kr. 2.150

Kr. 225

VTG-kurs inkl. medlemskap 20 år +

Kr. 3.200

Kr. 310

VTG-kurs inkl. medlemskap 13-19 år

Kr. 2.200

Kr. 230

VTG medlem 2. år

Kr. 4.100

Kr. 390

Prøvemedlem

Kr. 3.200

Kr. 310

Fjernmedlem

Kr. 950

-

Passiv/støttemedlem

Kr. 1.150

 

Nytt medlem
For medlemskap kreves gjennomført golfkurs (VTG – Veien til golf). Dersom du tidligere er registrert i Golfbox, vil vi normalt finne deg ved søk på fødselsdato eller tidligere medlemsnummer, og ditt medlemskap vil kunne gjenopprettes. 

Ved innmelding, fyll ut innmeldingsskjemaet nederst på denne siden.

Hovedmedlem
Full spillerett på Moa Golfbane og Solnør Gaard Golfbane.

Unge voksne 26-34 år
Full spillerett på Moa Golfbane og Solnør Gaard Golfbane.

Ungdom 20-25 år
Full spillerett på Moa Golfbane og Solnør Gaard Golfbane.

Junior
Full spillerett på Moa Golfbane og Solnør Gaard Golfbane.

Student/militær
Full spillerett på Moa Golfbane og Solnør Gaard Golfbane.

Prøvemedlem
Prøvemedlemskap gjelder for spillere som ikke har vært medlem i ÅGK de siste 3 årene. 
Full spillerett på Moa Golfbane og Solnør Gaard Golfbane.

Ektefelle/samboer
Ektefelle/samboer av hovedmedlem kan meldes inn i denne medlemskategorien.
Full spillerett på Moa Golfbane og Solnør Gaard Golfbane.

VTG 1. år
VTG-kurs inkludert medlemskap med full spillerett på Moa Golfbane og Solnør Gaard Golfbane for det inneværende året.

VTG 2. år
For de som gjennomførte VTG-kurs året før.
Full spillerett på Moa Golfbane og Solnør Gaard Golfbane.

Familiemedlemskap
Barn under 19 år med samme bostedsadresse inngår når foreldrene er fullt medlem. 
Full spillerett på Moa Golfbane og Solnør Gaard Golfbane.

Fjernmedlemskap
Gjelder for de som har bostedsadresse utenfor kommunene: Ålesund, Giske, Sula, Sykkylven, Stranda og Fjord.
Greenfee Solnør Gaard Golfbane:
18 hull: kr. 350.
9 hull: kr. 250.

Moamedlemskap
Fritt spill på Moa Golfbane.
Greenfee på Solnør Gaard Golfbane:
18 hull: kr. 350.
9 hull: kr. 250.

Giskemedlem m/spillerett
Gjelder for medlemmer i Giske Golfklubb
Fritt spill på Solnør Gaard Golfbane og Moa Golfbane
Årskontingent kr. 5.000.

Greenfee
Greenfee for spill på Solnør Gaard Golfbane:
18 hull: kr. 500.
9 hull: kr 300.

*Juniorer spiller til halv pris.


Viktig!
Eventuell endring eller utmelding av medlemskapet må skje skriftlig per e-post innen utløpet av året (31.desember) for å unngå innkreving av kontingent for påfølgende år.Skjema for innmelding:

  • Hvilken klubb?
    Vil du ha Ålesund Golfklubb som hjemmeklubb?
    Er dine økonomiske forpliktelser i andre eller tidligere golfklubber oppgjort?:
  • Vennligst skriv inn tallrekken under med kun siffer:
    to  seks  tre  fire:
  • Når du sender inn skjemaet vil du motta en automatisk bekreftelse på epost på din innmelding. Om du ikke mottar en slik epost, vennligst ta kontakt med klubben.