Damegruppen

Damegruppen

Damegruppa i Ålesund golfklubb skal først og fremst ivareta aktivitet for damene i klubben, samt aktivt bidra til et trivelig og godt miljø.

Damekomiteen velges årlig, og har som ansvar å organisere all aktivitet som treninger, turneringer, felles turer og sosiale sammenkomster. Aktivitetene i gruppa skal ivareta alle klubbens kvinnelige medlemmer, uansett forutsetninger og spillenivå, og bidra til å skape glede, trivsel og mestring for alle.

Rekruttering av nye medlemmer er et overordnet mål for damegruppa. Vi legger derfor stor vekt på å skape et aktivitetstilbud og et fellesskap som sørger for at potensielle og helt nye golfdamer/jenter føler seg velkommen og blir ivaretatt. 

I sesongen møtes vi hver onsdag på Solnør for en felles uhøytidelig turnering/trening, samt sosial hygge. 

Felles tur
Damegruppa legger årlig opp til en felles tur, annet hvert år i inn- og utland. Turene er svært populære med god tilslutning av ivrige golfdamer/jenter.  

Kontaktinfo Damegruppa 2022:

Åslaug Ørjasæter Ødegård Leder aaslaug_odegard@yahoo.no 976 20 670
Sissel Olsen Kasserer sissel.olsen69@gmail.com 412 35 241
Lisbeth Siem Taklo Sekretær lisbethsiemtaklo@hotmail.com 992 36 290
Solveig Elin Røren Materialforvalter solroren@online.no 412 35 331
Ellen Røsvik Turplanlegger elrosvik@hotmail.com 932 54 698