Damegruppen

Damegruppen

Damegruppa i Ålesund golfklubb skal først og fremst ivareta kvinnelige interesser i klubben, samt aktivt bidra til et trivelig og godt miljø i gruppa - og i klubben som sådan.

Damekomiteen velges årlig, og har som ansvar å organisere all aktivitet som treninger, turneringer, felles turer og sosiale sammenkomster. Aktivitetene i gruppa skal ivareta alle klubbens kvinnelige medlemmer, uansett forutsetninger og spillenivå, og bidra til å skape glede, trivsel og mestring for alle.

Rekruttering av nye medlemmer er et overordnet mål for damegruppa. Vi legger derfor stor vekt på å skape et aktivitetstilbud og et fellesskap som sørger for at potensielle og helt nye golfdamer/jenter føler seg velkommen og blir ivaretatt. 

I sesongen møtes vi hver onsdag på Solnør for en felles uhøytidelig turnering/trening, samt sosial hygge. 

Felles tur
Damegruppen legger årlig opp til en felles tur, annet hvert år i inn- og utland. Turene er svært populære med god tilslutning av ivrige golfdamer/jenter.  

Kontaktinfo damegruppa:
Bente Silseth, Bente.silseth@mimer.no, mob 41423676