Banene

Lokale regler

LOKALE REGLER – SOLNØR GAARD GOLF BANE, NOR versjon, rev. xx, 2024

Definere banens grenser. (A-1)
Hvite merker/staker/linjer definerer banens grenser.

Straffeområder. Regel 17 (B-1)
Røde og Gule straffeområder defineres av røde eller gule merker/staker og/eller linjer.

Droppesoner, (E-1)
Hvis en spillers ball er i straffeområdet (høyre side) på hull 6 og 15, inkludert når det er kjent eller så godt som sikkert at den er i det straffeområdet, selv om den ikke er funnet, har spilleren følgende fritaksmuligheter, hvert med ett straffeslag: Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

Ballplassering (E-3)
Når noen del av en spillers ball berører en del av det generelle området klippet i fairwayhøyde eller lavere, kan spilleren ta fritak uten straff én gang ved å plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball i og spille fra dette fritaksområdet:
Etter denne lokale regel må spilleren velge et punkt for å plassere ballen og bruke fremgangsmåten for å plassere en ball tilbake etter regel 14.2b(2) og 14.2e. Men, med det formål å bruke regel 14.2e – spilleren har bare valgt punktet hvor ballen skal plasseres når ballen har blitt lagt ned, og spilleren har sluppet ballen med den hensikt at den ballen skal være i spill.

Etter at en ball har blitt plassert og er i spill etter denne lokale regelen, hvis spilleren deretter fortsetter etter en annen regel som gir fritak, kan denne lokale regelen bli brukt på nytt.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

Unormale baneforhold og integrerte gjenstander (F-1)
Grunn under reparasjon (GUR)
 1. Alle omra°der som er identifisert med bla° merker/staker og/eller med hvit spraylinje eller som pa° annen ma°te er angitt som GUR.
 2. Steinfylte dreneringsgrøfter.
 3. Maurtuer i generelt omra°de.
 4. Fjell eller trerøtter i dagen i en del av generelt omra°de klippet i fairwayhøyde eller lavere.
 5. Skader i bunker fora°rsaket av rennende vann.
 6. Skjøter mellom ska°ret torv i generelt omra°de og pa° puttinggreen.
 7. Malte avstandsmerker pa° en del av generelt omra°de klippet i fairwayhøyde eller lavere og malte prikker pa° puttinggreen.

Anmerkning: Det er ikke pa°virkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling pa°virkes av forholdene beskrevet i punktene d.-g.

Uflyttbare hindringer nær puttinggreener (F-5)
Fritak ved påvirkning fra en uflyttbar hindring kan tas etter regel 16.1.
Spilleren har en ekstra mulighet til å ta fritak når slike uflyttbare hindringer er på eller nær puttinggreenen og i spillelinjen:
Ball i generelt område. Spilleren kan ta fritak etter regel 16.1b hvis en uflyttbar hindring er:
   • På eller innenfor to køllelengder fra puttinggreenen, og
   • Innenfor to køllelengder fra ballen.
Men fullt fritak må tas, som inkluderer både fysisk- og spillelinjepåvirkning

Unntak - ikke fritak hvis spillelinje er klart urimelig. Det er ikke fritak etter denne lokale regelen hvis spilleren velger en spillelinje som er klart urimelig.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

Uflyttbare hindringer. Regel 16.1
a. Avstandsmerker.
b. Gjerder/sperringer i forkant av greens og på fairway.

Informasjon:
Avstandsmerker i fairway angir avstand til forkant green.
Blått = 50m., Rødt = 100m., Gult = 150m., Hvitt = 200m.

Farlige forhold:
På hull 10 og 15 benyttes bjelle når gruppen forlater greenen. På hull 16 benyttes bjelle når gruppen har passert dog legg/ved vei.

Ball mistet eller utenfor banen. Regel 18.2
Din ball er mistet hvis den ikke er funnet innen tre minutter etter at leting er påbegynt.

Tenk på de som spiller bak deg.
Legg tilbake oppslått torv på fairway, og reparer ball merker på green.

Ved eventuelle spørsmål, vennligst kontakt Turneringskomiteen.