Banene

Regler for bruk av egeneid motorisert kjøretøy på SGG

Bruk av  egne private motoriserte kjøretøy på 18-hullsbanen Solnør Gaard Golfbane

Hovedregel: Det gis ikke anledning til å benytte egne private kjøretøy på Solnør Gaard Golfbane.
Unntak: Har du funksjonsnedsettelse og behov for motorisert kjøretøy ved spill kan du ved fremleggelse av legeerklæring søke om dispensasjon fra hovedregel. Søknad sendes til e-post: post@aalesundgk.no

Regler for bruk av private kjøretøy:
  • Alle private kjøretøy må godkjennes av administrasjonen før spill.
  • Private kjøretøy skal kun benyttes av fører med godkjent dispensasjon/kjøretillatelse.
  • Alle private kjøretøy er pliktig til å følge samme retningslinjer og pålegg/forbud som for golfbiler.
  • Enkelte dager vil det være forbud mot bruk av motoriserte kjøretøy pga værforhold. Forbudet omfatter da også bruk av private kjøretøy. 

Årsvagift kr 10.000 pr bil for bruk og oppbevaring av egen privat golfbil på Solnør.

For eksisterende private biler pr august 2023*:
For at disse bilene ikke skal konkurrere med klubbens egne biler vil det ikke være mulighet for fremleie av disse (med eller uten vederlag). Ved bistand til klubben med uunværlige oppgaver gis det en mulighet for avtaler som forplikter til et visst ansvarsområde mot bortfall av årsavgift. 

* Vedtatt på styremøte 10. august 2023.
  •