Golfsimulator

Golfsimulator Moa Golfsenter


Moa Golfsenter tilbyr innendørs golfopplevelser, topp tekniske fasiliteter for både svingteknisk trening og spill.


Vårt innendørsanlegg i 2 etg. på Låven ved Moa Golfsenter tilbyr tre høykvalitets golfsimulatorer, putting- og treningsområde, samt booking- og adgangssystem. 

SIMULATORENE
Ålesund Golfklubb har tre golfsimulatorer av typen TrackMan 4/Indoor, som består av det nyeste innen simulatorteknologi.

BOOKING OG BETALING FOR SIMULATORSPILL
Booking: MATCHi
Registrering av ny bruker: matchi.se/registration 
NB! Ved opprettelse av ny bruker kan det ta en virkedag før medlemprisen blir tilgjengelig.

Klubben benytter bookingsystemet MATCHi for reservasjon av spilletid. Før du kan reservere tid for simulatorspill, må det opprettes en bruker med brukernavn og passord via nevnte MATCHi. 
Har du allerede en konto i MATCHi, logger du inn med din eksisterende bruker.

Det vil også være mulig å reservere faste spilletider. Dette gjelder både for representanter fra klubbens komiteer og "grupper av venner" som ønsker ukentlig fast spilletid gjennom vintersesongen. 

For reservasjon av fast spilletid, sendes forespørsel til: post@aalesundgk.no
Dersom det er flere som ønsker reservasjon på samme tid, vil "første mann til mølla" prinsippet ligge til grunn.


PRISER PR TIME FOR SIMULATORSPILL 2023/2024
 
  Pris medlem ÅGK* Pris ikke-medlem
Hverdager fram til klokken 16:00 kr. 200   kr. 350                     
Hverdager etter klokken 16:00 kr. 280  kr. 350 
Helger og høytider    kr. 280  kr. 350 

* Medlemsprisen gjelder ikke for medlemskategoriene Fjernmedlem og Støttemedlem. 
Når en velger «Delt betaling» uten å legge inn medspiller oppfatter MATCHi dette som at den du spiller med ikke er medlem, og dermed ikke kvalifiserer til rabattert pris.

Dersom en ikke skal spille sammen med noen som også legges inn i bookingen, er det viktig at en ikke velger «Delt betaling» for å få korrekt pris.

Prisene som er oppgitt gjelder pr. time uavhengig hvor mange som er deltakere per booking.
Alle bookinger må betales med debet- eller kredittkort samtidig som bookingen foretas (unntak faste reservasjoner). 

Booking- og betalingssystemet MATCHi  genererer adgangskode til døren for den spesifikke simulator som er booket online (dvs. enten Sim1, Sim2 eller SIM3). Inntil videre opereres hoveddør til lokalene manuelt.


TRENINGSOMRÅDE
I tillegg til tre golfsimulatorer, har klubben også et totalrenovert et innendørs trenings- og putteområde. Dette arealet ligger vis-à-vis golfsimulatorene. Her vil man kunne trene ulike typer golfslag på to mattestasjoner med lerret for bruk av tekniske måleinstrumenter. Putteområdet er renovert med nytt puttegress som gir gunstige treningsforhold.

Treningsområdet kan benyttes uten kostnader, og krever ingen forhåndsreservasjon. 


REGLER FOR SIMULATORSPILL
  • Spillere skal bruke eget golfutstyr- og baller (uten tusjmerking). ÅGK har ikke utstyr til utlån
  • Benytt kun rene innesko ved både simultorspill og trenings-/putte området 
  • Ikke gjør endringer på innstillingene på det tekniske utstyret (utstyret skal ikke slås av, det skal gå i dvalemodus, gjelder både PC og prosjektor. Ikke under noen omstendighet flytt eller berør selve Trackman enheten, denne er nøyaktig innstilt-/kalibrert tilpasset hvert enkelt simulatorrom!
  • Det foregår daglige vedlikelholdsrutiner på teknisk utsyr kl. 23.30
  • Ikke opphold deg i lokalene lengre enn nødvendig. Eget utstyr, pegger, flasker ol. skal være ferdig ryddet innenfor egen bookingtid. Dette gjelder selv om en ikke har ferdigspilt en golfrunde.


ÅPNINGSTIDER 2023/2024
Simulatorene er åpen for spill alle dager mellom kl. 06.00-23.00


BESØKSADRESSE
Moa Golfsenter
Daaevegen 34
6018 Ålesund


PARKERING
Alle biler til våre gjester skal parkeres på parkeringsplassen ved Daaeskogen Næringsbygg. Denne er lokalisert mellom Næringsbygget og range/øvingsområdet på Moa Golfsenter. Medlemmer benytter sitt HCP-bevis som parkeringsbevis.
NB: Ingen parkering utenfor Låven.


Sportslig hilsen
Klubbadm./styret

Sist oppdatert pr. 28.11.2023