Klubben

Styret

 

      
                     Tore Sperre                                                Ståle Eikrem                                        Nils Christian Kaaresen
                   
Styreleder                                                            Nesteleder                                                         Styremedlem
                 Anlegg Solnør                                                 Klubbens bygninger                                            Anlegg Moa

 

        
Ingun Storsten
Styremedlem
Sportslig ansvarlig


    
Bjørn Marius Andreassen
Styremedlem
GIS-Medlemsundersøkelse
 

   

Rolf Inge Valde
Styremedlem
Økonomi

 
 

Kari Langva
Styremedlem
Idrettspørsmål/hjemmeside

 


 


 

 


         
     

Jesper Sode Hansen                                          Svein- Arne Langva
       1. Varamedlem                                                                          2. Varamedlem
Rekruttering/Ivaretakelse                                                   Arr-Turneringsansv.