Golf Grønn Glede

Golf Grønn Glede

Ålesund golfklubb ønsker å invitere til fysisk og helsebringende aktivitet for så mange som mulig. Golf er en idrett med moderat intensitet, og passer dermed også godt til personer med ulike helseutfordringer. 

Gjennom golfen ønsker vi å skape et aktivitetstilbud, som i tillegg til å være en sosial møteplass, gir fysisk aktivitet, mestringsfølelse og ikke minst glede. Vi samarbeider med flere organisasjoner, blant annet Kreftforeningen og Landsforeningen for hjerte og lungesyke m.fl. 

Et slag av gangen (ESAG)
Foreningen “Et slag av gangen” har inngått et samarbeid med Norges Golfforbund som vil være med på å sikre aktivitet i våre samarbeidende klubber. Samarbeidet har som formål å gi et aktivitetstilbud til mennesker med rusavhengighet eller psykisk syke, unge lovbrytere/rusmisbrukere, domfelte og løslatte, unge «utenfor» og minoriteter. 

Foreningen ønsker å gi deltakerne mulighet til å være aktive etter egne forutsetninger, og ønsker å skape et aktivitetstilbud som i tillegg til fysisk aktivitet gir en arena for sosial utvikling, mangfold og integrering. 

I perioden mai til oktober er vi på plass på Moa golfsenter hver tirsdag fra klokken 10.30 til 13.30. Deltakerne får låne utstyr av oss, og erfarne klubbmedlemmer gir en praktisk innføring i golfens verden.

I tillegg får deltakerne mulighet til å å trene på vår drivingrange, eller gå en runde på vår 6 hulls bane. 

Tilbudet er gratis.

Våre instruktører er:
Gro Kristiansen (leder)
Anne Fausa Olsen
Bente Austlid
Erling Austlid
Sissel Sunde
Helge Sætre

Om du lurer på noe kan du kontakte Gro -Tlf 92629304, E-post: grokri65@gmai.com