Klubben

Klubbens historie

Ålesund golfklubb ble startet i 1990 etter initiativ fra Olgar Bolseth som kom hjem fra Australia og ønsket å startemed golf i Ålesund. Olgar hadde spilt golf i mange år i Australia og hadde på sitt beste 7 i handicap.  
 
Klubben ble stiftet den 21. mars 1990 og ble tatt opp i NGF 27. august 1990. På første årsmøtet på Flisnes Barneskole den 28.11.1990 ble det første styret valgt med Tore Sperre som formann, Modgunn Waagan, Anne Kristine Valde, Ove Ness, Alf Bolseth, Audun Krøvel og Stein Mittet som styremedlemmer. Tore var formann de første 5 årene. Arbeidet med å finne egnet treningsområde startet umiddelbart.


Våre første treningsområder:
Gåseidmarka - 1990, Aksla stadion – våren 1991, Solnør Gaard – høst 1991, Langeland 1992 – 2001 og Solnør Gaard Golfbane fra 1995.
  

   

Befaring av fremtidig drivingrange på Langelandsgården i 1992. F.v. Ove Ness, Rolf Langeland, Tore Sperre og Olgar Bolset.


 

Trening på Aksla stadion våren 1991 Olgar Bolset instruerer Kenneth Nygård Det første Grønt Kort kurset i ÅGK måtte holdes i Trondhem fordi vi ikke hadde godkjent bane på våre kanter. På bildet i Trondheim fra juni 1991 ser vi fra venstre Finn Hessen, Kjell Ove Dyb, Anne Kristine Valde, Tore Sperre, Ingrid A. Sperre, Inge Sletten, Normann Gåsdal, Gulla Gåsdal og Modgunn Waagan
Sommeren 1991 ble det vedtatt i styret i Ålesund og Omegn Golfklubb at vi skulle bygge 9 hulls bane etter at Stein Mittet bekreftet at han ville gå inn med 2 mill i aksjekapital Banen skulle senere utvides til 18 hull.
Samme året startet byggingen av Langeland golfbane som ble bygd på dugnad og som ble meget rimelig. 6 hullsbanen ble åpnet sommeren 1993 og skulle være en rekrutteringsbane.


Første drivingrangen på Solnør, utslag fra der hvit tee for hull nummer 8 ligger ligger i dag og slagretning tvers over dagens fairway på hull 2. Høsten 1991.
I 1991 startet arbeidet med å finne egnet område til banen og samtidig forberedelsene til finansieringen. Valget falt på Solnør Gaard. Solnør Gaard Golfbane AS ble da stiftet 29.11.1991 med Stein Mittet som styreformann, Birger Thunem og Tore Sperre som styremedlemmer. Stein skaffet deretter ytterligere 3 mill i aksjekapital fra bedrifter og medlemmer. 
Finansieringen ble avsluttet tidlig i 1993. Byggingen startet og banen ble offisielt åpnet i 1995.


Stein Mittet og Tore Sperre inspiserer greenen på hull 3 (nåværende hull 12) like før åpningen i 1995.


Offisiell åpning av Solnør Gaard Golfbane (9hull) i 1995 av ordfører Per Stette i Skodje kommune. Tore Sperre til høyre.


Trening på drivingrangen på Langeland (Moa) der vegen går i dag. 1992.


Turnering på Langeland Golfbane (Moa) 1993.
Sommeren 1999 ble det vedtatt i styret i Solnør Gaard Golfbane AS at vi skulle bygge ut banen til 18 hull med hjelp av ny kapital. Tore Sperre brukte 1 år og 6 måneder på å skaffe nødvendig kapital til å gjennom-føre emisjonen. Den ble tilslutt på hele 12,8 mill.
Emisjonen ble gjennomført i 2001. Avtalen med utbygger ble inngått og arbeidet påbegynt samme år.


Bygging av 18 hullsbanen i 2002. Her på tee hull 15.
I 2003 ble det gjennomført en rekke tiltak i tillegg til utvidelsen av banen: 
- Bygge parkeringsplass
- Kjøpe lager og verksted
- Bygge om Proshop
- Utbedring av driving range
- Investeringer i profesjonelt kjøkken og kafe på klubbhuset


Øvre parkeringsplass ferdig 2004.


Lagerhallen som SGG kjøpte i 2003. Verkstedet med smøregrav hørte med til kjøpet og inneholder nå nødvendig utstyr og verktøy for å holde maskinparken ved like.


Oppgradert driving range 2003 delvis med ferdig gress.


Proshopen ble ombygd i 2005. Her er golfkroa med oppdekning til 35 personer.
Per M. Roald var daglig leder i denne perioden og hadde ansvaret for gjennomføringen av disse tiltakene. Han var daglig leder frem til 2008 da selskapet fikk økonomiske problemer og måtte si opp alle ansatte.


Æresmedlem i ÅGK
På årsmøtet i ÅGK i 2003 ble Stein Mittet til venstre i bildet, tildelt æresmedlemskap for lang og tro tjeneste for ÅGK og ikke minst SGG. Han var daglig leder fra 1991 til 2003, arbeidende styreformann, arbeidsleder og en del av banemannskapet på Solnør.
Utbyggingen av Solnør
I august 2004 ble 18 hulls banen åpnet i forbindelse med klubbmesterskapet dog noe forsinket, men desto mer gledelig.Utsikt over banen fra fairway på hull 1 i 2005.