Nyheter

Styreformann - betraktninger ved sesongstart

Av: Arve Øverås  |  Publisert: 15. juni 2021  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Kjære alle golfvenner - Nå har golfsesongen på Solnør vært i gang i godt og vel en måned og for en åpningsmåned vi har vært vitne til!

Kjære alle golfvenner,

Nå har golfsesongen på Solnør vært i gang i godt og vel en måned og for en åpningsmåned. Sol fra omtrent skyfri himmel store deler av denne perioden har innbudt til en start på golfsesongen, som jeg tror det er mange år siden sist. De siste dagene har det vel og merke kommet litt regn, men det har jo gjort banen veldig godt. Dessverre får jeg selv ikke nyte spillet foreløpig da jeg er satt litt ut av spill etter en ankeloperasjon. Håper å rekke høstsesongen viss rehab går som planlagt.

Mitt fysiske fravær hindrer ikke at jeg er oppdatert. Administrasjonen er flink til å informere meg om det som skjer og vi har opptil flere samtaler i uke om både små og større hendelser. Jeg har selvfølgelig også observert fra Golfbox at starttidsbookingen enkelte dager har vært overveldende.

Fortsatt ligger jo coronaen over oss med visse restriksjoner. Men golfen har i så måte vært heldig i forhold til mange andre idretter og gitt oss anledning til å gjennomføre de fleste aktiviteter med riktig fokus på godt smittevern.

Jeg har registrert at det er godt oppmøte på de turneringer som har vært avviklet hittil og VTG -kursene har vært fulltegnet hele våren så langt. Ros til de som står på og arrangerer kursene.

Iflg. Arve så er bana i god stand dog med noen ujevne greener, en utfordring banemanskapene har tatt tak i ved å gjenta vertikalskjæring og dressing i tillegg til løpende rulling og klipping. Samarbeidet med vår innleide Head-greenkeeper Agne Strøm fungerer ifølge det jeg hører,  utmerket.

Når det gjelder personalsituasjonen så er den, iflg Arve, under kontroll. På bana er det, i tillegg til Tomasz, hovedsakelig golfstudentene våre som er hyret inn som sommervikarer i tillegg til noen øvrige unge lovende sommervikarer som vil bistå med klipping og annet banearbeid. Perry den Ouden er også hyret som greenkeeper,  han med et særlig ansvar for drift av bane og range på Moa Golfsenter.

En takk fra styret må også sendes til alle de som har utført dugnadstimer, både på bana før sesongåpning og fortløpende elles. Takk fra styret sendes også til dugnadsgjengen som har lagt ned utallige timer i vinter og vår på å bygge om og renovere treningsarealene på "Løa". Det blir spennende å ta i bruk disse oppgraderte innendørs lokalene til senhøsten-/vinteren i tillegg til de to nye TM4 -simulatorene. Når det gjelder drift av Kroa er vi også i år veldig avhengige av dugnadsinnsats, der bl.a. seniorene bidrar med vakter onsdag ettermiddag, lørdag formiddag samt søndager som tidligere år. En stor takk her også for å bidra til et godt klubbmiljø i tillegg til helhjertet innsats år etter år!

Det er nettopp lansert oppgradert hjemmeside for klubben, en besølutning som vær nødvendig av både tekniske og komersielle årsker. Vi som klubb ønsker å fremstå som mere attraktiv og informativ mot "greenfee markedet". Espen og Erlend fra styret sammen med Arve har arbeidet med dette en tid nå og det blir spennende å se hvordan det nye inntrykket og innholdet i hjemmesida blir oppfsattet  hos både medlemmer og gjestespillere. Takk for godt utført arbeid så langt karer!

Gledelig er det også at økonomien fortsetter å utvikle seg positivt. Dette skyldes både at aktivitetsnivået er høgt og at medlemstallet fortsetter å øke. Vi har nettopp fått regnskapet for mai og tallene viser at resultatet så langt ligger foran budsjettet. Men vi er fortsatt tidlig i sesongen og de neste 3-4 månedene vil være avgjørende for hvordan det endelige resultatet vil se ut. Vi får i hvert fall håpe at værgudene er på lag gjennom sommeren. Det vet vi er avgjørende for aktiviteten på bana, både fra egne medlemmer og greenfeespillere.

Med dette vil jeg ønske alle fortsatt en fremgangsrik golfsesong!


Med golfhilsen fra
Otto Inge Skeide, Styreleder