Nyheter

Sisteinnspurt uken før sesongstart - daglige dugnader Solnør

Av: Arve Øverås  |  Publisert: 18. mai 2022  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Da sesongstart nærmer seg med stormskritt den 7. mai tillater adm./banemannskapet seg med en oppfordring til alle medlemmer om å stille en kveld til dugnad i uken før sesongåpning.

Flere av våre medlemmer har allerede de foregående uker vist stor dugnadsvilje, dette har bidratt til å sette vårt baneanlegg i en betydelig bedre tilstand enn det banemannskapet uten denne uvurderlig hjelp ville makte å løse.

Vi tillater oss likevel å be om en siste "kraftsamling" hos våre medlemmer for å få hjelp til de siste oppgaver-/prosjekter som med stor fordel bør gjøres innen vi åpner vårt flotte baneanlegg lørdag den 7. mai.

Vi i klubben har "4 arbeidsbiler", samt to traktorer, hver av disse arbeidsbilene er det idèelt å bemanne med min. 2 personer for å få optimal effektivitet i arbeidet på ulike steder rundt omkring på vårt baneanlegg. Målsettingen er å kunne mønstre ca. 10 personer til nevnte arbeidsmaskiner hver dag og hver økt kommende uke, hhv. mandag, tirsdag, onsdag og torsdag (uke 18).

Optimalt ville være å få oppgaver utført både på dagtid (økter med ulik/samme bemanning før og etter lunsj) samt ettermiddager fra ca. kl. 17.00 - 20.00. Representanter fra adm./banemannskapene er selvsagt tilstede for å tilrettelegge tilpassede prioriterte arbeidsoppgaver til dem som til enhvertid møter opp på de ulike økter.

Et utrdrag av oppgaver som enda ikke er fullført innen sessongstart kan nevnes:

1. Raking-/rensking av bunkere (fjærning av stein , kvist ol.)
2. Raking av kvist-/løv mv.  på-/omkring alle teested evt. "streaming" av sidekantene på tee-stedene
3. Lakking av tee-klosser (spray lakkere)
4. Fullføre oppgrusing av de siste "parseller" på banens veinettet
5. Plukke range- baller på utsiden av rangen (venste side mot skogen, i enden av rangen og til venstre for veien)
6. Skifte foring på vannskadete dør i "pro-shoppen" på klubbhuset
7- Planere grus på "øvre parkeringsplass" samt deler av "nedre parkeringsplass" (krever erfaring med gravemaskin)
8. Kjøre inn til "vedskjulet" vedstranger fra ulike områder på banen hvor man i løpet av  vinteren har drevet skogshogst
9. Henge opp reklameskilt på rangen  (disse har vært lagret inne i vinter)
10. Plante blomster i krukker og bedd samt til terassen-/utegruppene
11. Kjøre utegruppene fra vinterlagrting til kro-terassen
12.Evt. kjøre fliskutter på de områder hvor det fortsatt ligger hauger med kvist

Send helst en melding eller e-post til adm. med info om hvilken økt den enkelte ønsker å bidra med sin arbeidskraft!

Håper å se mange medlemmer møte opp til korte og effektive økter med god arbeidslyst!

Vel møtt!


Sportslig hilsen
Adm./banemannskapene