Nyheter

Nyttårsbrev fra styret og administrasjonen

Av: Admin  |  Publisert: 5. januar 2024  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Vi ønsker alle medlemmer og samarbeidspartnere et godt nytt golfår, og takker ansatte, tillitsvalgte og frivillige for innsatsen i 2023.

Golfåret har som alltid vært hektisk både og mange saker har vært opp til diskusjon og beslutning.  Nedenfor finner du informasjon om noen av de sakene vi har jobbet med i året som har gått.

Solnør Gaard Golfbane
Ny 40 års avtale med grunneier ble signert i vår, og det ble samtidig gitt en opsjon på kjøp av tomt til fremtidig klubbhus. Videre overtok vi golfbildriften og kjøpte ut de eksisterende golfbilene som vi videresolgte og investerte i ytterligere nye. Dette har vært en stor suksess.

Sanitæranlegget har blitt oppgradert og det ble bygget ny rampe til inngangen til utleieburene.


Det har vært kontinuerlig forbedringsarbeid på bana i år da spesielt på greenene som er blitt fantastiske.
Etter banestengning ble drenering av FW hull 18 i landingsområdet foran bunker-/green fullført samt at området der dressesanden blir oppbevart (til høyre fro FW 2) ble utvidet ved drenering og pukk slik at store semitrailere med sand har et større område å snu på ved lossing.
Måleinstrumentet Trimble Catalyst DA2 ble vedtatt kjøpt inn, og det ble i høst gjennomført oppmåling av hele banen med bunkers, bekker, kummer, dreneringer, merkinger osv.  


Ansettelse av Greenkeeperen.
Markus Wilhelmsen er ansatt som ny greenkeeper fra 01.04.2024. Han er også en dyktig golfspiller som har jobbet mye med banen på Solnør i sommersesongene. Markus er allerede i gang med å gjennomføre greenkeeperkurs for å stå best mulig rustet til oppgaven. Markus vil også ta del i utarbeidelse av forbedringsplanen som dagens baneansvarlig, daglig leder og leder banekomiteen jobber med i disse dager. 


Etablering av TEE39
Som vedtatt på årsmøtet i 2023 ble arbeidet med en ny TEE satt i gang. TEE39 ble satt opp som en prøveordning med en enkel markering av utslagsted. Prøveordningen var vellykket, og TEE39 er nå lagt inn i Golfbox. Innen sesongstart 2024 vil det bli etablert permanent plasserte klosser som vil bidra til en godkjent sloping av banen.

Administrasjonen lokalisert på Moa i vintersesongen
Styret har inngått avtale med Inger Johanne Langeland om leie av kontor for administrasjonen i Agrinorbygget på Moa i tidsrommet 1.1.-31.3.2024. Vi kommer tilbake med mer informasjon senere.


Moa Golfsenter (Nedregaard)
I 2024 blir Moa golfbanen som tidligere, men med noen mindre endringer og sikkerhetstiltak i forbindelse med driving rangen. I 2025 må det gjøres endel endringer på banen i forbindelse med nye boliger som er under bygging. Vi har derfor inngått en 30 års leieavtale for bana som er en forutsetning for at vi kan søke spillemidler for de endringene som må gjøres. Det er også inngått en egen 10 års avtale for leie av låven. Begge med 12 måneders oppsigelse.


3. SIM installert på Låven
Etter kjøp av Daniel Øverås sin Trackman 4 har vi nå 3 SIMer tilgjengelig på Låven. Egne priser for medlemmer ble innført fra 1.12.2023. Info nye priser


Møterom/kontor på Låven

Møterom/kontor er nå tilgjengelig for benyttelse på Låven. Elektrisk arbeid sponset av Alfred Nesset gjenstår, men vil bli fullført iså snart som mulig. Glassvegger og bord donert av Sparebanken Møre. Stoler, prosjektor og lerret av Inger Johanne Langeland.Golftinget 2023
ÅGK stilte med følgende delegater og observatører på tinget og fagdagen:
Delegater: Tore Sperre, Erlend Rødal og Gro Kristiansen. Observatører: Arve Øverås og Emil Sandø. I tillegg deltok Camilla Ask på fagdagen.
Tidligere daglig leder i ÅGK Anja Solevågseide ble valgt inn som styremedlem i NGF-styret.Ny funksjon for medlemmer på hjemmesiden
I god tid for sommersesongen starter opp vil klubbens hjemmeside få en egen medlemsside, hvor informasjon til medlemmer, styreprotokoller osv vil bli lagt ut. Vi oppfordrer alle medlemmer til å opprette seg bruker på hjemmesiden. 

VTG – Veien til Golf
Det har vært stor aktivitet på våre VTG-kurs, og hele 97 person gjennomførte VTG i 2023. VTG er deltakerne sitt første møte med klubb og bane, og det er derfor betryggende at vi har en så mange engasjerte og inspirerende medlemmer som sørger for at de som ønsker det får en god start på veien til å etablere seg som golfspiller. 


Veien Videre I og II
I august 2023 ble kursene Veien Videre I og II vedtatt etablert med tanke på oppstart våren 2024. Til tross for kort tid igjen av sesongen, valgte vi å kjøre en pilot på VVI spesielt rettet mot damer med HCP36+. Dette ble gjennomført med god hjelp av medlemmer som stilte opp på kortvarsel. Hele 18 damer deltok, og det ble en suksess. Pga av noe dårlig vær måtte banespillet utsettes til våren-24, og vil da bli en flott start på sommersesongen for kursdeltakerne. Vi kan også nevne at Damegruppen arrangerte en egen gruppetrening i fjor sommer hvor hele 22 damer deltok. Les mer om Veien Videre I og II HER  


Et slag av gangen
Et slag av gangen er et tilbud til person med ulike typer utfordringer. Tilbudet er i samarbeid med Golf Grønn Glede (NGF) og organisasjonen Et Slag av Gangen.  Målet er at de skal finne gleden av å spille golf og bli medlem av golfklubben.

Nasjonale turneringer 2024
ÅGK har fått tildelt NM-junior Match helga 8-10. juni 2024. Prosjektgruppe ledet av Ingun Storsten er allerede i gang med forberedelsene.
Vi har i tillegg søkt om å få tildelt Lag-NM 3. div Nord for seniorer, samt to Sissner turneringer. Seniorkomiteen vil sette ned en prosjektgruppe som får ansvaret for disse turneringene.


Klubben jobber med ny trener/PRO
Sportskomiteen starter nå arbeid med å finne ny trener/PRO for klubben da Daniel har flyttet til Oslo og begynt i ny jobb der. 

Vi ønsker alle et godt nytt golfår
Hilsen
Styret og administrasjonen