Nyheter

Informasjon til klubbens brukere av rangen Moa Golfsenter

Av: Arve Øverås  |  Publisert: 9. april 2023  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Trenings-/oppvarmings rangen på Moa Golfsenter er åpnet for sesongen!

Oppdatert informasjon til klubbens brukere av rangen på Moa Golfsenter.
Oppvarmings-/trenings rangen på Moa Golfsenter er åpnet for sesongen 2023.

NB: Det er på rangen Moa Golfsenter ikke tillatt med bruk av køllen driver.

Husk at det viktigste ikke er å slå ballen langt, prøv heller å fokusere på å slå ballen beint! 
Vis hensyn og varsomhet, særlig tilknyttet risikoen for å komme til på slå kraftige fade slag mot parkeringsplassen!

Merk at det er "strengt forbudt" å selv plukke baller ute på rangen, gjentagende overtredelse av dette kan medføre bortvisning! Ved kjøp av en kurv baller i ballautomaten, betyr det "lån av disse rangebnallene", disse skal IKKE tas med hjem eller spilles med ute på korthullsbanen!


Sportlig hilsen
Banesjef/Adm.