Nyheter

Hjelp oss å bli bedre! Medlemsundersøkelse

Av: Admin  |  Publisert: 6. oktober 2023  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Hjelp oss å bli bedre! Medlemsundersøkelse, svarfrist 13.10.23. Golfspilleren i sentrum er verktøyet vi som klubb bruker for å bli bedre.

Hjelp oss å bli bedre! Medlemsundersøkelse, svarfrist 13.10.23. Golfspilleren i sentrum er verktøyet vi som klubb bruker for å bli bedre.
Undersøkelsen sendes ut til medlemmene i to omganger, hvorav en del av medlemsmassen mottok undersøkelsen tidlig i september, og de resterende medlemmen nå i månedsskiftet september/oktober. 

Denne undersøkelsen gir deg som medlem mulighet til å gi dine innspill, ris, ros og kommentarer til klubben. Alle tilbakemeldinger tas i mot med åpne ører, og vil bli tatt med i den videre utviklingen av klubben. 

Undersøkelsen ble sendt ut på mail 29.9.23. Halvpartene av medlemmene fikk den i månedsskiftet august/september med svarfrist i september, og de resterende medlemmer nå den 29.9.23. Mailen kom fra Ålesund Golfklubb og påminnelse gikk også ut på mail i dag 6.10.23

Vi setter stor pris på at du tar deg tid til å besvare undersøkelsen.

Litt om undersøkelsen
Golfspilleren I Sentrum (GIS) er et nettbasert dialog- og rapporteringsverktøy, som måler tilfredshet og lojalitet blant medlemmer og gjester:
• Medlemmene er golfklubbenes viktigste verdi
• Medlemmene skaper klubbens miljø og er navet i klubben
• De beste til rekruttering og ivaretakelse av nye medlemmer
 
Ambassadør scoren
• Vurdering av viktige berøringspunkter
• Totalopplevelsen
• Lojalitet
• Verdien av medlemskapet og opplevelsen
 
Ambassadørscoren = Antall positive ambassadører - antall negative ambassadører
Resultatene viser andelen lojale medlemmer (positive ambassadører = de som svarer 9 og 10)
NEGATIVE = 0-6, PASSIVE = 7-8 og POSITIVE = 9-10