Nyheter

Forbedringsarbeid på Solnør den 9. og 10. juni

Av: Arve Øverås  |  Publisert: 11. juni 2022  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Dette omhandler vertikalskjæring, lufting, og dressing av alle greener på "back nine".

I tillegg vil noen av disse greenene (green 11, 12 og 14) bli drenert med en metode som muliggjør spill dagen etter.  Dette gjøres ved at en maskin direkte "slisser" ned fleksible dreneringsslanger på greenene og approach områdene hvor det nå er bløte områder. "Back nine" stenges torsdag den 9.j uni og fredg den 10. juni.

Det er også planlagt å reså flere greener som del av den samme forbedringsprosess de kommende dager.
Golfbox oppdateres med tilsvarende info, det vurderes fortløpende ang. eksakt tid for når 9 hulls sløyfen gjeåpnes den 10. juni.

Bildene viser pågående forbedringsrbeid ved green på hull 11 og 14.

Til tross for de pågående banearbeidene ønskes dere velkommen til hyggelig golfspill på Solnør!