Nyheter

Årsmøte Ålesund Golfklubb

Av: Malene Skodje Røstad  |  Publisert: 23. september 2023  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Dato: mandag 27. februar, kl. 18:00 Sted: Hotel Brosundet, Apotekergata 1-5, Ålesund sentrum

Protokoll fra årsmøte 27.02.2023

SAKSLISTE ÅRSMØTE  

Sak 1     Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2     Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
Sak 3     Valg av dirigent og referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 4     Behandle klubbens årsmelding 2022
Sak 5     Behandle klubbens regnskap og revisors beretning
Sak 6     Kontrollkomiteens beretning
Sak 7     Behandle innkomne forslag og saker
Sak 8     Fastsette medlemskontingent 2023
Sak 9     Vedta klubbens budsjett 2023
Sak 10   Foreta valg etter klubbens lover og valgkomiteens innstilling
a) Leder og nestleder til styret
b) 3 styremedlemmer, 1. vara og 2. vara
c) Representanter til ting og møte har representasjonsrett
d) Valgkomité med leder, 2 medlemmer + 1 varamedlem
e) Valg av kontrollkomité, minimum 2 medlemmer
f) Valg av revisor
g) Øvrige valg i henhold til klubbens organisasjonsplan


Ved ankomst til hotellet, gå inn via hovedinngangen/resepsjonen til Brosundet Hotel.
Møterommet er lokalisert til venstre passerende forbi byens mest majestetiske peis!

Vel møtt til alle klubbens medlemmer!

Med vennlig hilsen
Styret
Ålesund Golfklubb