Vårens finaste eventyr!

Vår dugnader Solnør 2020!

Det blir dugnadar på Solnør desse dagane: 18. og 19. april - 25.og 26. april, set av ein eller fleira dagar i kalenderen til ein insats for bana! Har du ikkje høve desse dagane, men vil gjere ein insats andre dagar, ta kontakt med Jonny Kaald mobil 41668652 så får du instruks om arbeidsoppgåver!