Kjære hull fadder og andre gode hjelpere!

Ferien er over for dei fleste og Solnør treng sårt ein innsats frå Hullfadderane og andre som har anledning til å hjelpe til: Det ligg eit hefte for kvart hol i kroa, der arbeidsoppgåvene er spesifisert. Takk fopr at du bidreg til at vi får ei enno bedre bane på Solnør-

Helsing
Jonny leder i Anleggskomiteen

Ståle DL