Nyansettelse Ålesund Golfklubb

Vi har gleden av å informere om at vi den 12. juni signerte vi en ansettelses avtale med Malene Skodje Røstad.

Malene sin tittel er klubbsekretær. Hennes arbeidsoppgaver blir å gjøre kontor og oppfølgingsarbeid for medlemmer og samarbeidspartnere. En viktig arbeidsoppgave den første perioden er å gjennomføre tiltak vi har vedtatt å gjennomføre. Det er spesielt å få orden på arkiv i henhold til avtalt arkivnøkkel og forbedre vedtatte rutiner som sikrer at driften blir enklere og mer forutsigbar herunder bedre kontroll. Mye av det vi nå gjennomfører vil forhåpentligvis lette arbeidet i driften i fremtiden.