Golf Grønn Glede Komite

Golf Grønn Glede  Verv Periode
Grete Eikrem Leder 2021
Gro Kristiansen   2022
Anjali Gulati   2022
Sissel Sunde   2022