Komiteer

Organisasjonskart

 orgkart

 
Styret Verv Periode
Helge Røsvik Leder 2020
Christian Loe Muri Styremedlem 2020
Christen T. Teigen Styremedlem 2021
Ingun Storsten Styremedlem 2021
Steinar Henden Styremedlem 2020
Runar Dybvikstrand Varamedlem 2020
Gerd Evy Slinning Varamedlem 2021

Komiteer

Valgkomite

Kontroll

Dommer

Junior

Disiplinær

Dame

Herre

Senior

VTG

Turnering

Anlegg

Marked

Arrangement

Simulator/Moa

Golf Grønn Glede

Komite Instrukser