Nyheter

Sesongslutt på Solnør høsten 2023

Av: Arve Øverås  |  Publisert: 9. oktober 2023  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Banestengning besluttet etter en omforent vurdering med basis i de rådende værforhold sammenhold med vinterforberedende tiltak før frosten kommer.

De siste uker med vedvarende regn har beklagelig vis gjort det umulig å holde Solnør åpen de siste ukene. Det har i lang tid på baneanlegget ikke vært fremkommelig med FW og Rough klippere.   

En tidligere banestenging enn ønsket og opprinnelig planlagt denne høsten gir de gjenværende banemannskapene på denne tiden av sesongen mere tid til vinterforberedende tiltakt enn normalt. Nattefrosten og den vedvarende frosten som ikke rekker å tine opp utover de sene høstdager kommer til Solnør i disse tider.   

Av vinterforberedende tiltak kan nevnes følgende.
Allerede for flere uker siden ble et omfattende arbeid med å lufte greener og tee steder påbegynt. Dette arbeidet fortsetter nå for fullt. Det benyttes flere maskiner til dette arbeidet, herunder blant annet ProCore maskin med
hullpipe lufting (9mm) ned til ca 10 - 15cm dybde. Denne trekker opp «pellets» som fortløpende skal fjærnes fra greenene innen jordsmonnet fester seg til gresset på greenene. I tillegg skal alle greener kompressor luftes med en såkalt Air2G2 -maskin, denne luftingen skjer ned til 25cm under gressoverflaten!

Tilknyttet påføring av sprøytemidler på greenene kan kort nevntes følgende. Først påføres to omganger ned sprøytemiddelet Delario. Dette er et systemisk soppmiddel som har virkning på "innsiden" av gressplanten mens det enda er i vekst. Delario har den oppgave at den "renser evt. soppsår" på innsiden av planten.

Det som skal "times" inn til slutt for å gjøre greenene ekstra rigget for en lang vinter, er å påføre to omganger med sprøytemiddelet "Medallion". Dette er et middel som "kapsler" inn gress-stråene ved å legge seg som et beskyttende lag utenpå planten. Dette gir god beskyttelse mot vinterens mange prøvelser mht. både langvarig lave temperaturer og fuktig klima.

Påføring av middelet "Medallion" skal påføres når gresslengden på greenene ikke er for lang. Det er målsettingen at gresset ikke skal
vokse mer etter at Medalloin er påført gressplanten, om så skjer, dannes det sprekker i "omkapslingen".


Det er en omformet oppfatning (hos Greenkeeperne og adm.) om at årets tilfredsstillende greenkvalitet i stor grad var basert på nevnte sprøyteprogram samt at alle greener og tee-steder var luftet iht. nevnte. Det ble i fjor ikke toppdresset etter lufting, dette er også planen denne høsten.

Til slutt, men ikke minst skal det nevntes at det er planlagt en rekke dreneringsprosjekter på Solnør også denne høsten.
Foregående uke er det ved hjelp av sterkt subsidiert gravemaskin utlånt fra firma "Naboen" blitt utbedret snuplass og derved mulighet for at vogntog kan tippe dressesand i båsen anlagt til dette formål langs FW2. Tipp-båsen sikret at dressesanden ikke blandes med stein-/urenheter innen den spres på greenene etter hver lufting. Stein i dressesanden ødelegger blant annet knivene på klippeaggregatene i tillegg til at de sportslig er til hinder for god putting!  
Det vil på et senere tidspunkt i høst bli orientert mer i detaljert om de ulike prioriterte dreneringsprosjektene denne høsten! 


Beste hilsen,
Adm.-/Headgreenkeeper