Nyheter

Regler og rutiner for golbilutleie sesongen 2022

Av: Arve Øverås  |  Publisert: 18. mai 2022  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Stadig flere av klubbens medlemmer og gjestespillere ønsker å benytte golfbil når de spiller en hyggelig 18 hulls runde på Solnør Gaard Golfbane.

Klubben kan i år friste med nye elektriske golfbiler, med dette stilles 10 biler til disposisjon (6 elektriske og 4 bensindrevet).

På bakgrunn av at mange leiebeløp ikke ble registrert ved "innslag på kassa" i Kroa, viste fjorårets regnskap et svakt økonomiske resultat av golbilutleie. Mange antatte betalinger kunne ikke spores, og derved gjøres rede for regnskapsmessig.

På denne bakgrunn ser administrasjon og styret det som nødvendig å innføre nye regler tilknyttet uttak av  golfbiler. Dette betyr at de som leier golfbiler skal fremvise bekreftelse på betaling FØR man kvitterer ut golfbilene. Man må derfor først
betale for bilene og motta en "kvitterings-sticker" i Kroa. Denne "sticker" skal så plasseres synlig i en  lomme plassert synlig i frontruten på golfbilen.
Det er IKKE under noen omstendighet mulig å hente ut biler innen man kan fremvise denne "sticker" for vertskapet som stiller golfbilene til rådghet på tunet ved Solnør Gaard.


På lik linje med tidligere er det et ønske at booking av golfbiler skjer så tidlig som mulig, helst på e-post til post@aalesundgk.no eller klubbtelefon nr. 90 20 55 00. Det vil ikke vøre mulig å booke golfbil via Golfbox. Husk at golfbiler kan bestilles og betales intill flere dager i forveien. Kvittering "sticker" for betalt leie blir de utstedt på forhånd og man kan de møte opp på tunet ved Solnør Gaard direkte (uten først å måtte ta turen via Kroa).

Det er adm./styrets ønske at alle respekterer de nye reglene-/rutinene tilknyttet utleie av golfbiler.

Fra og med den 19. mai åpnes det opp for utleie av golfbiler, adgang for bruk ab il gjelder intill videre såfremt det ikke kommer vesentlige nedbørsmengder. Informasjon om dette ligger på hjemmesiden under knappen  "Dagens status".

Med ønske om en flott golfopplevelse på Solnør!