Nyheter

Simulatorgolf Moa Golfsenter - book tid nå!

Av: Admin  |  Publisert: 30. januar 2022  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Moa Golfsenter tilbyr innendørs golfopplevelser, topp tekniske fasiliteter for både svingteknisk trening og spill

Vårt innendørsanlegg i 2 etg. på Låven ved Moa Golfsenter tilbyr to helt nye høykvalitets golfsimulatorer, putting- og treningsområde, samt booking- og adgangssystem. 

SIMULATORENE
Ålesund Golfklubb har to nye golfsimulatorer av typen TrackMan 4/Indoor, som består av det nyeste innen simulatorteknologi.


BOOKING OG BETALING FOR SIMULATORSPILL
Booking: MATCHi
Registrering av ny bruker: matchi.se/registration 

Klubben benytter bookingsystemet MATCHi for reservasjon av spilletid. Før du kan reservere tid for simulatorspill, må det opprettes en bruker med brukernavn og passord via nevnte MATCHi. 
Har du allerede en konto i MATCHi, logger du inn med din eksisterende bruker.


Det vil også være mulig å reservere faste spilletider. Dette gjelder både for representanter fra klubbens komiteer og "grupper av venner" som ønsker ukentlig fast spilletid gjennom vintersesongen. 


For reservasjon av fast spilletid, sendes forespørsel til: post@aalesundgk.no
Dersom det er flere som ønsker reservasjon på samme tid, vil "første mann til mølla" prinsippet ligge til grunn.PRISER FOR SIMULATORSPILL 2021/2022
Hverdager fram til klokken 16:00   kr. 250 pr. time
Hverdager etter klokken 16:00       kr. 350 pr. time
Helger og høytider                            kr. 350 pr. time

Prisene som er oppgitt gjelder pr. time uavhengig hvor mange som er deltakere per booking.
Alle bookinger må betales med debet- eller kredittkort samtidig som bookingen foretas (unntak faste reservasjoner). 

Booking- og betalingssystemet MATCHi  genererer adgangskode til døren for den spesifikke simulator som er booket online (dvs. enten Sim1 ellr Sim2). Til hoveddøren ved trappen opp til  2.etg. fungerer tilsvarende tildelte kode som for det respektive bookede simulatorromet. Hoveddøren er førøvrig ulåst alle dager i tidsrommet 07.45 - 20.15. TRENINGSOMRÅDE
I tillegg til to golfsimulatorer, har vi også et totalrenovert innendørs trenings- og putteområde. Her vil man kunne trene ulike typer golfslag på tre mattestasjoner, to av disse med lerret for bruk av tekniske måleinstrumenter. Putteområdet er renovert med nytt puttegress som gir gunstige treningsforhold.

Dette området er uten kostnader, og krever ingen forhåndsreservasjon.


REGLER FOR SIMULATORSPILL
- Spillere skal bruke eget golfutstyr- og baller (uten tusjmerking). ÅGK har ikke utstyr til utlån
- Benytt kun rene innesko ved både simultorspill og trenings-/putte området 
- Ikke gjør endringer på innstillingene på det tekniske utstyret (utstyret skal ikke slås av, det skal gå i dvalemodus, gjelder både    
  PC og prosjektor. Ikke under noen omstendighet flytt eller berør selve Trackman enheten, denne er nøyaktig innstilt-/kalibrert
   tilpasset hvert enkelt simulatorrom!

- Det foregår daglige vedlikelholdsrutiner på teknisk utstyr kl. 23.30
- Ikke opphold deg i lokalene lengre enn nødvendig. Eget utstyr, pegger, flasker ol. skal være ferdig ryddet innenfor egen
   bookingtid. Dette gjelder selv om en ikke har ferdigspilt en golfrunde
- Inntil den bookende simulator er ledig, ber vi deg om å holde avstand til andre i lokalet
- Vær nøye med håndhygiene før kontakt med felles berøringspunkter, bruk tilgjelgelig håndsprit og "våtkluter"
- Ikke møt opp hvis du er syk eller er i karantene - etter oppmøte hold minst 1 meters avstand til andreÅPNINGSTIDER 2021/2022
Simulatorene er åpen for spill alle dager mellom kl. 06.00-23.00


BESØKSADRESSE
Moa Golfsenter
Daaevegen 34
6018 Ålesund


PARKERING

Alle biler til våre gjester skal parkeres på parkeringsplassen ved Daaeskogen Næringsbygg. Denne er lokalisert mellom Næringsbygget og range/øvingsområdet på Moa Golfsenter.  Som parkeringsbevis benyttes utskrift av eget HCP-bevis til bruk for parkering. Dette finner den enkelte inne på sin profil i Golfbox. 

NB:
Ingen parkering utenfor Låven.

Ovenfor nevnte informasjon gjelder fom. dato for oppstart og inntil videre. Endringer/oppdateringer kan bli innført etter hvert som det høstes erfaring fra oppstartsfasen av vårt nye innendørs helårs golfanlegg.

Sportslig hilsen
Klubbadm./styret

Sist oppdatert pr. 07.02.22