Nyheter

Prioriterte dreneringsprosjekt igangsatt etter sesongslutt!

Av: Arve Øverås  |  Publisert: 31. desember 2022  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Høstens mildværsperiode ble godt benyttet på drenering rundt hull 1 og 17, mere innbydende spillefelt!

Perioden etter banestengning inneholdt en lengre mildværsperiode, med sågar perioder med opphold!
I tillegg til å bygge en sårt tiltrengt transportvei (til bruk for både golfbiler og arbeidsmaskiner) på høyresiden av fairway ned mot hull 1, ble det igangsatt drenering rundt hull 1 og 17. 


Dette  ble en god start på det som skal gi oss en en tørrere golfbane og mye mere innbydende spillefelt rundt disse to hullene!

Etter at arbeidet på de to nevnte hull er fullført, vil det bli tatt fatt på neste prioriterte område på banen som er de våte
områdende langs høyre side av fairway på hull 4. Det skal lages vesentlig dypere grøfter på begge sider av fairway 4, noe som antas å løse problemet med kapillær-effekten som oppleves problematisk i form av vedvarende søkk våte områder. (Vann suges opp via ørsmå passasjer eller rørlignende kanaler i jorsdmonnet).

Arbeidet med drenering av hull 4 iverksettes så snart det er arbeidsforhold for vår eminente gravemnaskinsjåfør, og banemannskap, som forøvrig venter på første og beste mulighet til å sette i gang.


Med ønske om en fin nyttårsfering  fra 
Banemannskapet/adm.