Nyheter

Årsmøte i Ålesund Golfklubb 2024 - Husk påmelding!

Av: Admin  |  Publisert: 27. februar 2024  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Årsmøte i Ålesund Golfklubb - NB! husk påmelding

Klikk her for påmelding
Svarfrist 3. mars kl. 23:00

Årsmøtet avholdes onsdag 6. mars 2024, kl. 18:00. Registrering fra kl 17.30.
Sted: Spjelkavik ungdomsskoleFullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtethjemmesiden, som vedlegg i denne posten.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Ålesund Golfklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Ålesund Golfklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

For mer informasjon om årsmøtet samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Lovnorm  Ålesund Golfklubb.

Fristen er nå utgått for å sendi inn saker - Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes til styret senest 21. februar til post@aalesundgk.no. Det ønskes at vedlagte mal benyttes, se nederst på siden. 

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, send e-post til: post@aalesundgk.no, med emnefelt: Årsmøte 2024. 

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen 
Styret