Nyheter

Høstens dreneringsprosjekt godt i gang!

Av: Arve Øverås  |  Publisert: 30. oktober 2023  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Basert på en styreforankret prioriteringsliste gjennomføres bane forbedringsprosjektene fortløpende.

Prioriteringslisten for dreneringsprosjekt er basert på anbefalingene i gjeldende baneplan for Solnør 2021 - 2025.

Etter at siste del av golfsesongen formelig "regnet bort" opplever vi også denne senhøsten lange perioder med tørrvær og da tørker Solnør raskt og godt opp tilstrekkelig til å gjennomføre viktige dreneringsprosjekt.

Øverst på listen for dreneringsprosjekt er FW på hull 18. I landingssonen for enten første eller andreslaget (avhengig av hcp) oppstod det tidlig i sesongen  et meget bløtt område som nå endelig finner sin løsning. Det er lagt drenering med forgreininger i problemområdet. Hele denne sonen i FW blir nå tilført nysoldet vekstjord som skal sørge for at området gjensåes så tidlig som mulig til våren så snart jordtemperaturen gir tilstrekkelige vekstforhold for gressplanten.

Gode prognoser for været vil legge til rette for gjennomføring av ytterligere dreneringsprosjekter i høst. Forbedringer ved green 1 står nå på planen. Med dette vil man kunne både åpne og avslutte en golfrunde på Solnør uten å måtte oppleve våte områder. 

Dette er viktig for et positivt etterlatt intrykk etter 18 spilte hull på Solnør, enten som klubbmedlem eller gjestespiller!

Hilsen
Banemannskapene-/adm.