Nyheter

Golfklubb reagerer kraftig

Av: Admin  |  Publisert: 6. oktober 2023  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Golfklubb reagerer kraftig. – Av arealmessige årsaker er det ikke mulig å erstatte bana som blir øydelagt.

Golfklubb reagerer kraftig

Ålesund golfklubb reagerer kraftig og vil protestere på forslaget Vegvesenet har om å legge E39 gjennom Solnør Gaard Golfbane, seier styreleiar Tore Sperre.

Nedenfor finner du utsnitt av artikkelen publisert på smp.no i dag. Les hele artikkelen herSer raudt etter veg­forslag: – Vi reagerer kraftig - smp.no

Av arealmessige årsaker er det ikkje råd å erstatte bana som blir øydelagd av ein motorveg som deler bana, understrekar han. Dette vil få konsekvensar for våre 1.080 medlemmer, både barn, ungdommar, vaksne, og eldre. Vi har eigne tilbod til personar med nedsett funksjonsevne, kronisk sjukdom, psykiske utfordringar og «ungdom utanfor».

Det er svær stor aktivitet i klubben, og ei 18-hols bane er heilt avgjerande om klubben skal kunne utvikle elitespelarar, seier Sperre.

Agathe Daae-Qvale er ein av eigarane til Solnør gard.
Trasé M2 kjem til å forstyrre det verna vassdraget, som er lakseelv med eigen laksestamme. Skodje jeger- og fiskarforeining legg ned mykje ressursar i å legge til rette for gode gyteforhold. Så vi er sterkt imot denne traseen.

Det andre er golfbana. Ein ting er sjølve landskapet, men det er så mykje aktivitet i golfklubben, med oppbygging av miljø og mykje dugnad. Det kjem folk frå heile fylket for å spele golf. Og det er landsdekkande turneringar og ein omfattande økonomi. Dei prøver å gjere det så bra som råd. Då er det trist om det kjem ein motorveg på toppen. Ein slik trasé vil gjere enormt stor skade, seier Daae-Qvale.

Uttalese sendt til Sunnmørsposten i sin helhet:

Nytt forslag til E39-trase
Ålesund golfklubb reager kraftig og vil protestere på planene Vegvesenet har om å legge traseen gjennom Solnør Gaard Golfbane. Dette vil få store konsekvenser for 18 hulls banen som da blir rasert. Solnør Gaard Golfbane er den eneste 18 hullsbanen i vårt område som kan arrangere nasjonale turneringer. Av arealmessige årsaker er det heller ikke mulig å erstatte banen som blir ødelagt av en motorvei som deler banen.

Det vil få konsekvenser for våre 1080 medlemmer, både barn, ungdommer, voksne, eldre, funksjonshemmede og utenforskap som er medlemmer i klubben og som vi aktivt jobber for.
Vi har eget tilbud til personer med nedsatt funksjonsevne, kronisk sykdom, psykiske utfordringer og "ungdom utenfor" gjennom Golf Grønn Glede og Ett slag av gangen. Dette er personer som ofte ikke har annen fysisk aktivitet enn golfen hvor de finner mestring, glede og sosialt miljø, og det er derfor viktig at vi er i stad til å opprettholde dette tilbudet
Klubben stor økning i barn og ungdomsgruppen og har også en stor og aktiv seniorgruppe som gir en stor helsefaktor, og for mange en viktig sosial faktor.

Det er meget stor aktivitet i klubben og en 18 hulls golfbane er helt avgjørende dersom klubben skal kunne utvikle elitespillere fra denne regionen.
Økonomisk vil dette ruinere klubben som har investert flere 10-talls millioner kroner og mange tusen dugnadstimer hvert år gjennom mange år, dvs fra 1992 når avtalen med Solnør Gaard ble gjort.
Klubben har også mange arbeidsplasser og som vil stå i fare for å bli berørt dersom dette blir en realitet.

MVH
Tore Sperre
91551600
Styreleder i Ålesund Golfklubb