Nyheter

Årsmøte 28. februar 2022

Av: Arve Øverås  |  Publisert: 31. januar 2022  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Tiden for Årsmøte nærmer seg, dato satt til 28/2 - komitèinstrukser og klubbens lover kan leses i megamenyen

Under megameny og avsnitt "Grupper og komitèer" er Komitè instruksen for hver av klubbens komitèer opplistet. 

I tilknytning til Årsmøtet skal leder av hver komitè velges. Mange av disse er ikke på valg, flere har allerede meldt seg som ny kandidat i de tilfeller hvor ny leder skal velges. Det er imidlertid  noen komitèer som søker sin nye leder.

Interesserte og tips om gode kandidater kan sendes til Valgkomitèens leder Steinar Henden, ta helst kontakt pr.  e-post: steinar.henden@outlook..com

Årsmøtet er tidfestet til mandag den 28. februar kl. 18.00 - 20.30
I god tid før dette tidspunkt er klubbens regnskap ferdigstilt og godkjent av våre revisorer samt utsendt til våre medlemmer innen de angitte frister regulert i klubbens lover og vedtekter.

For interesserte kan gjeldende komitèinstrukser og klubbens lover leses i megamenyen på klubbens hjemmeside.

Håper å se flest mulig av våre medlemmer på det kommende Årsmøtet!

Mvh
Administrasjonen