Åpnings turneringa utsett!

 Vi må dessverre utsette åpningsturneringa som var planlagt 2. mai, ny dato vil bli annonsert så snart vi får klarsignal til å arrangere turneringar for alle medelmmene i høve korona restriksjonane.

Som kjent gjeld noverande restriksjonar til 09.05.21 kl 2400.

Alle som var påmeldt må melde seg på, på nytt når ny turnering blir lagt ut i golf boks!

Turneringskomiteen