Bedriftsidrettens avslutningsturnering, er åpen for alle!!!

Årets sesongavslutning for bedriftsidretten, blir en 2-er scramble-turnering som er åpen for alle.

turnering