Vi har fått følgend melding fra NGF ang. flagg !

 Det betyr at vi ikke kan innføre lokal regel med å ta ut flagget!

Vil gjøre dere oppmerksom på at denne lokale regelen kan ikke bli innført, da det i NGFs retningslinjer for «Korona-golf» står følgende:

«Flaggstangen

Flaggstangen skal alltid stå i hullet, også ved spill på greenen. Hvis flaggstangen må berøres slik at den kan stå sentrert i hullet bør spilleren bruke en kølle.»

Denne nye lokale regelen dere nå har innført må derfor bli fjernet straks. Inntil videre skal flaggstangen alltid stå i hullet. Dette pga. smittefare.

I dokumentet «Covid-19 relaterte modifiseringer av golfreglene ved handicaptellende runder og klubbturneringer» står beskrevet hvilke muligheter som gjelder og som må bli fulgt. Dette dokumentet gjelder frem til det måtte komme en oppdatering.