Koronavirus - Stenging av simulatorer stopp i all aktivitet i klubben.

Vi har i samråd med styret i klubben bestemt å stanse all aktivitet i klubben.

Det betyr at simulatorane på Moa blir stengt  fra og med 14.03.20, det vil bli lagt inn blokkering i golfboks.

Det vil derfor ikkje vere bemanna på Moa inntil vidare. I tillegg vil VTG kurs i veke 14 bli avlyst. Styret ber eventuelle komitemøter som er planlagt i perioden blir avlyst. Styret vil på møte/telefonmøte 15. april ta stilling til om aktiviteten kan gjennoptakast!

Er tilgjengelig på e-post og telefon dersom det skulle vere noko:

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 90205500

Ålesund GK

Ståle Eikrem DL