Saksliste årsmøte 26.02.20

Tid: Onsdag 26. februar 2020 kl. 18:00

Sted: Thon Hotell Baronen Spjelkavik

 

 Saksliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

3. Valg av dirigent og referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle klubbens årsmelding og årsrapporter fra komiteene.

5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand. 

6. Kontrollkomiteens beretning.

7. Behandle forslag og saker.

8. Fastsette medlemskontingent.

9. Vedta klubbens budsjett.

10. Behandle klubbens organisasjonskart og virksomhetsplan.

11. Foreta valg etter klubbens lover og valgkomiteens innstilling.