Årsmøte 2020

Innkalling til Årsmøte - Ålesund Golfklubb


Tid: Onsdag 26. februar 2020 kl. 18:00

Sted: Thon Hotell Baronen Spjelkavik

Forslag og saker som ønskes behandlet på Årsmøtet må være styret i hende senest 9. februar 2020. Saker kan sendes til: Ålesund Golfklubb, PB 8182, 6022 Ålesund eller E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fullstendig sakliste med alle sakspapir legges ut en (1) uke før Årsmøtet på klubbens hjemmeside: www.aalesundgk.no

Du kan også få en kopi ved henvendelse til administrasjonen.


Ålesund 16.01.20

Med vennlig hilsen

Styret