Rangen Moa stengt pga frost

Pga frost er rangen stengt inntil videre

det har forsvunnet ca 2500 baller i år, noe skyldes tyveri og noe ligger i skogen rundt rangen. Dette må vi sammen finne tiltak for å begrense, det koster klubben for mye! Nytt nett nærmere rangen vurderes i bør overvåkning av området vurderes som et begrensende tiltak. Åpningstider kan være et virkemiddel, slik at rangen kan bli ryddet daglig. Rangen blir åpnet når frosten gir seg, inntil videre er automaten avslått!