Jobbing greener

Denne uken blir det jobbet på greenene med vertikalskjæring m.m. Dette kan føre til at du må gå forbi det hullet som det jobbes på. Håper på forståelse for dette, da det blir gjort for å få best mulige greener.