Lag-nm 2020

Vil DU lyst til å spille Lag-NM 2020 for Ålesund Golfklubb?


Klubben har som mål å være representert i alle klasser (jr. jenter og gutter -dame-herre- senior dame og senior herrer! Meld deg på i golf boks, om du stiller deg disponibel til ett av lagene fra Aagk. Hcp grense for kvalik er satt til 15 i alle klasser. Aagk vil stille med flere lag i ulike divisjoner dette året, noe som er aktuelt i både herre og herre senior. Dette bidrar til økt aktivitet, men vil også fungere som en rekrutteringsarena for spillere med turneringsambisjoner.

Info om Lag NM Tidspunkt:

 • Lag NM damer og herrer, 13 år og eldre. 
 • Lag NM junior, 13-19 år. 
 • Lag NM senior, fra året en fyller 50.

For å kunne delta må hovedmedlemskap være i Aagk, klubben dekker påmeldings avgift for alle lag. Reise, mat, klær, og overnatting dekkes av hver enkelt deltaker, med mindre annet er godkjent av styret i Aagk.

Kriterier for juniorlag, damelag og herrelag:

 Snitt bruttoscore i turneringsrunder

 • Alle turneringsrunder spilt i 2020 før uttak teller med
 • Banen du har spilt på må ha par 69 eller mer.
 • Minst 4 runder må være spilt totalt før uttak
 • Kvalik-turneringene på Solnør teller med
 • En desimal bak komma, eks 78,2

Om likt gjøres Amerikansk uttak over 18 hull

Om ingen spillere har nådd 4 runder vurderer daglig leder og turneringsansvarlig om det gjøres uttak ved skjønn eller om lag trekkes.

Kriterier for seniorlagene (må være medlem i NSG)

Snittscore av brutto score i turneringer som nevnt under

 • Kvalikturneringer Solnør + NSG turneringene 3 stk.
 • Minst 4 turneringer må være spilt
 • De 4 beste scorene danner grunnlag for snittscore.
 • En desimal bak komma, eks 78,2

Om likt gjøres Amerikansk uttak over 18 hull.

Sportslig utvalg tar ut og offentliggjør lagene i god tid før deltakelse. Sportslig utvalg står bak retningslinjer og uttak.

Utvalget består av: Espen Kvam, Steinar Henden, Gunnar Grimsson, Daniel Øverås, Runar Dybvikstrand og Endre Fagerstrøm.