Skilting om bruk av Moa golfpark

Det blir satt opp skilt på Moa

Klubben finner det hensiktsmessig å sette opp skilt for bruk av bane og range ved Moa golfpark. Skilting vil ta for seg hva som er regler og etikette, samt inneholde oversikt over aktiviteter på rangen. Her vil informeres om planlagte treninger og kurs, slik at medlemmer kan planlegge sine økter. Vi ber alle medlemmer respektere at det ikke skal plukkes baller på range og at bruk av bane KREVER medlemskap. Håper alle medlemmer på en vennlig måte kan gjøre gjester oppmerksom på gjeldende regler. Fra og med kommende søndag blir det dugnadsarbeid ved Moa for at medlemmer skal ha så gode fasiliteter som mulig med den ressursbruk vi har tilgjengelig. Skilt blir satt opp ved låven, ved rangen og ved tee 1!