Dugnad Solnør

Innkalling til årets første felles dugnad 06.04.19 kl 1030 på Solnør og Søndag 07.04. kl 1100

 

 Arbeidsoppgaver

 1) Vegen frå klubbuset og ned til nedre parkeringsplass skal reparerast, grøfta på venstre side må renskast helt ned til svingen slik at vatnet ikkje renn over vegen, vidare skal vegen grusast. – Grein sag skal brukast på greiner til trea langs vegen ned til nedre parkering.  Ansvarleg:Rolf  Inge Valde som stiller med traktor

 2) Alle bunkere skal renskes for stein og ugress, så de er klar til påfyll av sand.

               Ansvarlig: Gunnar Sperre/ Frank Thomssen. Som har laga ein plan!   

  • 3) -Området mellom tee56 og 47 på hull 6 skal ryddes med motorsag og streamer.

 4) -Grøft til høyre for veien på hull6 skal rensker for busker og småtrær.

 5) - Fra tee 47 og frem til droppesone på hull 11 skal hele høyresiden ryddes for busker og småtrær, legges i hauger til fliskutting.

 6) Grein sag skal brukes mellom green17 og tee18.

 7) Drenerings arbeidet på Hol 2-15 og 18 skal fullføres: Ansvarlig Paal snart ferdig?

 8) Nytt golv i teltet skal leggast. Ansvarleg Eivind Tørrisen

 9) Driving range området skal gjevens ut og påfyllas masse, Pål anviser kva masse som skal brukast , før vi legg på sand!

  • 10) - Fliskutting på følgende steder:

               Mellom green 8 og tee 9, bak green 9, ved snuplass til høyre for green 13, 50 m før green   14    bak green 15, mellom tee og bekken på hull 16 og til venstre for green17. Her bør vi ha 3-4 personer, og minst en må ha brukt fliskutteren før. Traktor skal brukes til fliskutting.

 

 

  -

            11)  Plukke stein på tomta der gamleløa sto, og gjøres klar til såing.

 

 

Oppmøte på klubbhuset der Jonny Kaald/ Gerd Evy vil fordele folket Vel møtt!