Informasjon fra Styreleder 10. desember 2018

Vil innledningsvis beklage at mine orienteringer til medlemmene kommer litt sjeldnere enn hva jeg hadde ambisjoner om. Men denne gang har jeg innledningsvis noen positive meldinger.

 1. Vi har fått på plass en ny daglig leder, Ståle Eikrem vil tiltre som Daglig leder.
 2. Økonomien er under kontroll.

Daglig leder

Ståle Eikrem har i prinsippet fungert som daglig leder det siste året. Han har ikke vært formelt ansatt.  Han har hatt et meget beskjedent honorar for den dugnad jobben han har utført. Med virkning fra 01.12.18 er imidlertid Ståle formelt ansatt som daglig leder i 75 % stilling. Styret er enig med Ståle om en arbeidsfordeling der styreleder/styret fortsatt har noen faste oppgaver som blir utført av styreleder/styret.

Styret er veldig fornøyd med denne løsningen som vi har god tro på vil fungere veldig godt i 2019.

Økonomi

Som tidligere nevnt i mine orienteringer har økonomien i løpet av året bedret seg. Vi sikter oss nå inn mot et driftsoverskudd for 2018 i området NOK 6 - 700.000. Det er bra, men vi budsjetterer også for 2019 med et driftsoverskudd på ca. NOK 300.000. Dette fordi det er dyrt å være fattig og styret er av den oppfatning at en bør ha en forsvarlig egenkapital som støtter oss når en får utforutsatte kostnader.

Årsmøte

Dato for Årsmøte i Ålesund Golfklubb er satt til 27. februar, før den tid vil valgkomiteen jobbe med å få satt sammen et styre og bemanne alle komiteene. Jeg oppfordrer herved om at så mange som mulig melder seg til tjeneste slik at vi får fordelt arbeidet på en best mulig måte.

Viktig aktivitet i vinter

Vil avslutningsvis nevne noen viktige aktiviteter som skjer nå fremover.

 • Arbeid med å skaffe avtale med samarbeidspartnere (sponsorer), vi er i gang og har fornyet mer en 60 % av de vi hadde avtale med i år. Vi vil anmode om
  • Dersom du har tips om aktuelle samarbeidspartnere – kontakt Ståle eller undertegnede
  • Støtt vår sponsorer når dere gjør innkjøp og kjøper tjenester der en kan bruke våre samarbeidspartnere
 • Vinterserien på Moa går sin gang – Jan Petter og Svein Ove gjør en kjempe jobb i forhold til å holde dette i gang, der er viktig for klubben at vi har et vinter tilbud.
 • Dugnadsgjengen på Solnør er også i gang. Som sist vinter er det også i år en gjeng som er i gang der. Det er glimrende – vi opplevde at banen fremsto som meget bra i år. Mye av æren kan tilskrives denne dugnadsgjengen.
 • Det pågår også mye annet godt arbeid i klubben i denne perioden - nevner
  • Knøttene og juniorene er i gang på Moa ledet av Runar
  • Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid
  • Så er det sikkert noen flere som burde vært nevnt