Styreleder sin info til våre sponsorer!

Hei !

Når vi nå går mot slutten av golf sesongen på Solnør ønsker Ålesund golfklubb herved å takke våre sponsorer for det bidrag dere har gitt oss. Videre vil vi orientere litt om hvordan sesongen har vært for Ålesund golfklubb.

Drift

Driften av klubben og banen har i år fungert bra. Vi har gjennomført mange tiltak for å forbedre driften på Solnør, nevner her at vi bl.a. har innført Marshall ordning på enkelte dager og en «bag tag» ordning som gjør at vi enklere kan følge med om de som spiller er medlemmer. Dette er viktige tiltak for å øke kontrollen og tilhørigheten. Mye av driften er basert på dugnad og vi i styret er svært takknemlig for den innsatsen som nedlegges. Dugnads timene som legges ned i arbeid på banen og i driften av klubben sparer klubben for store beløp. I 2018 har vi vært heldige med været på vår og sommer (litt dårligere de siste ukene), dette har vært til stor hjelp i forhold til mye bruk av banen og stor aktivitet.

Sport

Den sportslige delen av klubben har levert svært gode resultater i hele år. Det har vært stor aktivitet helt fra knøtter til seniorer. På junior siden blir vi nå regnet som en av de beste klubbene i landet. Av resultater nevnes:

 • ·Oda Sofie Kilsti                                 - Norgesmester for senior damer i matchplay
 • ·Markus Wilhelmsen                       - Norgesmester for junior
 • ·Alexander Myklebust Bjørge      - Vinner av Strixon cup sammenlagt i 2018 (landsomfattende cup for de under 17 år
 • ·Daniel Øverås                                   - Studerer i USA, og representerer klubben når han er hjemme. Meget gode resultater både hjemme og i USA
 • ·Emilie Øverås                                   - Representerer Oslo Golfklubb, men er også medlem i Ålesund Golfklubb, gjør svært gode resultater både internasjonalt og i Norge
 • ·Jentelaget junior                             - Norgesmester for lag
 • ·Guttelaget junior                            - 3 plass i Morgesmesterskapet for lag
 • ·Herrelaget                                          - Opprykk fra 1 div. til elitedivisjon for lag herrer
 • ·Flere juniorer har representert Norge i turneringer/mesterskap
 • ·Flere juniorer som har vært på pallen i nasjonale konkurranser

Økonomi

Pr. dagsdato ser estimat for 2019 ut til å gi oss et driftsoverskudd på ca. NOK 500.000, det er pr. 30.09.18. Det gjenstår 3 mnd., men vi mener å ha god kontroll. Viktigste årsakene til at vi nå går med overskudd er

 • ·Økte sponsor inntekter
 • ·Økt aktivitet med VTG kurs – flere nye spillere
 • ·Forbedret lønnsomheten ved driften av Kroa
 • ·Redusert kostnadene ved at mer gjøres på dugnad

Styret ønsker å få på plass en daglig leder, men for å klare den kostnaden må vi sikre at inntektsnivået i 2018 bevares i 2019 og helst også en økning på inntektssiden.

Avslutningsvis vil vi nok en gang takke for årets bidrag og vi tar kontakt i løpet av de neste uker for å fornye samarbeidet for 2019 sesongen.

Med vennlig hilsen

Helge Røsvik (Styreformann i Ålesund Golfklubb)