Stenging av bommen Solnør!

P:G:A av jakt blir bommen stengt kl 1800.