Vinterserien 2018-2019

Invitasjon til å delta i Vinterserien 2018-2019.

For fjerde året på rad kan Aagk invitere alle medlemmer til å delta i Vinterserien i golf. Som tidligere skal kampene spilles på simulatorene på Moa. I år skal det spilles i 5 ulike klasser, slik:

 

Klasse 1. VTG-deltakere:

Her tar vi sikte på å samle alle dem som har tatt VTG-kurs de siste årene. Alle disse stiller i samme klasse og inne-handicap settes til 36 for alle som deltar.

Klasse 2: Eldre senior:

For alle golfspillere som er fylt 50 år (NSG-aldersgrense). Her kan man enten melde seg på som singelspiller eller lag med to deltakere. Alle disse skal spille mot hverandre i samme serie. Hcp fastsettes for den enkelte til det man hadde ved slutten på årets utesesong. Alle kamper spilles på dagtid i denne gruppen.

Klasse 3: Damer:

For alle damespillere i klubben. Man spiller netto slag. Hcp fastsettes etter resultater i Vinterserien 2017/18. For nye deltakere fastsettes hcp til utehandikap ved sesongslutt minus 25 %.

Klasse 4: Herrer

For alle herrespillere i klubben. Man spiller netto slag. Hcp fastsettes etter resultatene i Vinterserien 2017/18. For nye deltakere fastsettes hcp til utehandikap ved sesongslutt minus 25 %.

Klasse 5: Herrer brutto

Vi antar at her vil de spillerne melde seg som har lavest hcp, eller spillere med høyere hcp som vil prøve seg mot de bedre. Brutto slag. Det vil si at det antallet slag du bruker på runden blir tellende.

Kamptidene

Det skal spilles mandag, tirsdag og onsdag. Muligens også torsdag dersom deltagelsen blir stor.

 

 

Spilletidene blir slik:

10.00-13.10

13.15-16.25

16.30-19.40

19.45-22.55

Det vil si at hver kamp ikke kan pågå lengre enn 3 t + 10 min. Mellom hver kamp er det lagt inn 5 min for skifte.

Framgangsmåten for pålogging vil bli hengt opp i lokalene. Det samme gjelder regulering av hcp, som nå skal skje fra runde til runde. Har du for eksempel 15.0 i runde 1 og spiller veldig godt kan ditt hcp bli regulert ned til f.eks 14,2 i neste runde. Det er alltid ditt gjeldende hcp du skal bruke når du logger på. For hver runde kommer det oppslag om dette i lokalene. Hcp vil bli regulert med 0,4 per slag under par ned, men bare 0,2 opp uansett antal slag over par.

Intet bytte av spilletid

I år tillater vi ikke innbyrdes bytte av spilletider. Bakgrunnen er at turneringskomiteen i fjor ble sittende med eksepsjonelt mye arbeid fordi man ønsket å bytte. Det ble veldig mye rot. Det blir heller ikke gitt anledning til å avtale med en markør og så flytte kampen sin til en annen dag enn de oppsatte kampdagene. Når vi har turnering på Solnør en lørdag tillater vi heller ikke at noen spiller den aktuelle turneringen torsdagen i forvegen. For å telle med i sammendraget må du spille minst 10 av de 15 oppsatte rundene. Dersom du spiller flere enn 10 runder er det dine 10 beste runder som teller. Ved påmelding kan du angi om det er en ukedag, mandag, tirsdag eller onsdag, du ikke kan spille. Da skal vi sørge for at du ikke blir satt opp på disse dagene. Videre er det klart at alle kampene for seniorene (klasse 2) blir lagt til dagtid.

Ved påmelding gir du beskjed om eventuelt hvilken ukedag du ikke kan spille og om du kan spille på dagtid eller kun ettermiddag/kveldstid.

Scorekort og postkasse

Som tidligere skal den enkelte etter hver runde fylle ut scorekort med signatur fra markør. Dette skal legges i postkassen i lokalene. Dersom scorekort ikke er levert, blir runden regnet som ikke spilt.

 

 

 

Påmeldingsfrist 11.oktober

Dersom du vil delta i årets serie må du melde deg innen 11. oktober klokka 1800 i Golfbox eller til:

Åslaug Ørjasæter Ødegård: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tlf: 976-20670

Svein Ove Grimen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.             Tlf:481-40665

Husk å oppgi hvilken klasse du melder deg på og om det er dager du ikke kan spille

Det skal spilles 15 runder med start i uken som begynner med mandag 5.november. Før jul skal det spilles 7 runder og 8 etter jul. Vi tar fri i jula og nyttåret samt vinterferien. Siste runde spilles i uka som begynner med 11.mars

For 15 runder skal du betale kroner 1.500. Dette skal være fullt innbetalt før serien starter.

Bruk konto: 6560.05.07464. Husk å merke med avsenders navn.

Beste hilsen fra Vinterseriekomiteen

Svein Ove Grimen   Åslaug Ørjasæter Ødegård   Jan-Petter Albertsen

Lars Eldar Høihjelle   Erik Tollås