Høststarten Greensome 2'er lag.

Resultatliste. 

Seierspallen.

Høststarten Pallen Ver001

En modifisert form av foursome. Begge spillere slår ut fra utslagsstedet og velger deretter hvilken ball de vil spille videre.

Den som ikke slo den valgte ballen slår det andre slaget, deretter spilles det som i foursome.

Hvis det skal spilles provisorisk ball fra utsalgsstedet velger man hvem av spillerne som skal slå denne. 

 

Påmelding her.