Dame- og herregruppen.

Onsdagene på Solnør.

Minner alle om at dame- og herregruppen starter opp onsdag 9. mai på Solnør.