Informasjon fra Styreformann

Denne informasjon var tenkt å legge ut for noen dager siden, men når det ble baneåpning 1. mai valgte jeg å vente noen dager. Etter å ha vært på Solnør 1. mai er det spesielt 2 opplevelser som gjør inntrykk.

  1. Den fantastiske jobben som er gjort av vår banekomite´ og spesielt dugnad gjengen. De har jobbet mye og planmessig i hele vinter. Det var grenseløst fra skryt fra medlemmene over at banen fremsto i en både flottere og bedre utgave.
  2. Det faktum at mer enn 150 av våre medlemmer stiller opp og spiller på baneåpningen gjør oss i styret optimistiske i forhold til å få en sesong med stor aktivitet.

Så til den planlagte informasjon.

Det er nå ca. 2. mnd. siden årsmøte og jeg vil nå gjerne orientere om hvordan arbeidet i styret fungerer.

Styret består av 5 personer i tillegg er det 2 vararepresentanter som møter på alle styremøter. SGG er som kjent under avvikling derfor har styret i Aa.G.K. nå et litt mer omfattende ansvarsområde. Da vi ikke har Daglig leder blir den daglige håndtering av mailbox og post, telefoner, oppfølging av økonomi m.m. ivaretatt av Ståle og Helge med god støtte av Gerd Evy. På grunn av at vi ikke har ansatt daglig leder har vi valgt å delegere noe myndighet til noen  komite ´ lederne. Vi er innforstått med at ansvaret uansett tilligger styret/styreformann.

Vi har inntil nå vært inne i en planleggings og forberedelses fase. Vi er svært fornøyd med å ha gjennomført komite´ leder møte, og kan nå konstatere at komiteene er i god drift.

  • Anleggskomite´ - slik banen fremstår nå, er det god nok dokumentasjon på at den fungerer meget bra. Vi skulle bare ønske at vi hadde mer ressurser/økonomi slik at de kunne gjennomføre flere av sine prosjekter.
  • VTG komite´ - De har gjennomfør 2 kurs og flere er planlagt, målet om å få 40 – 60 nye golfere igjennom kurset i løpet av året er faktisk realistisk.
  • Juniorkomite´ - våre meget gode juniorer er i gang med treningene (de har trent mye i hele vinter). Videre vil vi være i gang med trening for de er yngste (knøtter) i løpet av 1-2 uker.
  • Markedskomite´- vi ligger an til å nå budsjettet. Vi håper på å lande på et sted mellom NOK 500.000 og 600.000,-
  • Senior, dame og herre gruppene er i gang med sine aktiviteter

Ett annet fokus område er avvikling av Solnør Gaard golfbane AS, dette har medført en del arbeid med å gjøre om leieavtaler, leasing avtaler m.m. Når dette er på plass vil det være positivt i forhold til fremtidig drift både hva gjelder kostnader og enklere å drifte.

Det er et mål at dette ikke skal bli for mye informasjon på en gang, men jeg ønsker å komme tilbake med mer informasjon. I løpet av mai vil jeg komme med litt informasjon omkring status økonomi. Vi har mange utfordringer med økonomien, men heldigvis skjer det også en del positive ting slik at vi har godt håp om å lande dette på en OK måte.

Avslutningsvis håper vi på en vår/sommer med mye og god golf for alle som frekventerer Solnør og Moa for å spille golf.