Medlemskontingent

No gler vi oss alle til å kome i gang med golf spillet på Solnør, bana ser utruleg bra ut så tidleg på året.

Reknar med at alle har betalt/ vil betale medlemskontingenten sin før dei stiller på tee.

Alle som har betalt og har spillerett på Solnør,vil få uttdelt "bag tag" med navn og medlems nr. på, i klubbhuset, denne skal festast synleg på golfbaggen.

Kortbane/Moa medlemmer skal betale green fee og vil  få papir tag som skal festast synleg på golfbaggen. Dei vil seinare få utdelt svart "bagtag"

Dei som ikkje har  "bag tag"  som syner dei har spillerett, eller har betalt green fee, kan vi ikkje tillate å spille då dei mangler forsikring!

Vi vil i år innføre "Marschal" ordning, så alle kan rekne med å bli spurt om å vise frem bag tag i løpet av sesongen!

Lykke til med sesongen, og hugs: Legg tilbake oppslått torv, reparere nedslagsmerke og rak bunker etter deg!

Ståle Eikrem fung. DL