Knøttegolfen 2018.

 Heisan alle knøttegolfere.

Vi starter opp med trening tirsdag 8. mai kl. 17 på Moa.
Vi tar sikte på å gjennomføre alle fellestreninger på Moa tirsdager kl.17.
Vi i komiteen ønsker å kalle inn til ett foreldremøte mandag 7. mai kl. 18
på Moa for å informere om aktiviteter og planer for sesongen.
 
Vel møtt alle sammen. Med vennlig hilsen Runar Dybvikstrand?️‍♀️⛳