Hvor finner man informasjon de nye sidene?

Mye av informasjonen er forsøkt plassert likt som på gamle hjemmesiden.


Noe er derimot flyttet for å rydde litt opp. I første omgang gjelder det informasjon som i første rekke er ment til de forskjellige gruppene i Ålesund Golfklubb. Under dette ligger dugnadsgjengen, dame-, junior-, knøtte og herregruppen. Golf grønn glede, samt banemansskapet har også fått et eget område å informere på.

Alle informasjon fra disse gruppene vil finnes under "Klubben", "Grupper" og den aktuelle gruppen.