Sakliste Generalforsamling SGG A/S

SAKLISTE FOR GENERALFORSAMLING SOLNØR GAARD GOLFBANE AS

 

Spjelkavik, baronen Hotel 28.02.18 kl. 1800

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  1. Valg av møteleder, referent og 2 personer til å underskrive protokollen
  1. Godkjenning av fremmøtte aksjonærer
  1. Styrets beretning for 2017
  1. Regnskap og balanse for 2017
  1. Orientering om budsjett 2018
  1. Forslag om avvikling av selskapet
  1. Valg av styre/ avviklingsstyre
  1. Innkomne forslag

     Ålesund 20.02.18.

     Styret